twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Założenia badania

 Ocena morfologiczna

 Ocena przydatności
 endoskopii


 Określenie przydatności
 endoskopii


 

Określenie przydatności endoskopii do wykonywania i kontroli rekonstrukcji układu przewodzącego ucha środkowego.

Niedosłuch przewodzeniowy wynikający z uszkodzenia struktur ucha środkowego stanowi wiodący i bardzo ograniczający funkcjonowanie, objaw przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Nadal nie udaje się poprawić słuchu u 30% - 50% pacjentów poddawanych rekonstrukcji kosteczek słuchowych (ossikuloplastyce) podczas pierwszej i kolejnych operacji ucha. W ramach projektu zamierzamy ocenić, czy endoskopia może stanowić użyteczne narzędzie w poprawie efektywności ossikuloplastyki. Kluczowe dla rekonstrukcji jest podparcie protezki pod błonę bębenkową oraz ustawienie na płytce strzemiączka (długa kolumella). Opracowana w Klinice metoda rekonstrukcji kosteczek przez tympanotomię tylną umożliwia praktyczne wykorzystanie optyki endoskopowej do wykonywania rekonstrukcji i kontroli jej wykonania.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23