twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Założenia badania

 Ocena morfologiczna

 Ocena przydatności
 endoskopii


 Określenie przydatności
 endoskopii


 

Ocena przydatności endoskopii do określenia rozległości zmian patologicznych i efektywności ich oczyszczania podczas operacji przewlekłych zapaleń uszu.

Przy użyciu endoskopu usznego o kącie patrzenia 30° możliwe jest uwidocznienie trudno dostępnych w optyce mikroskopowej zachyłków jamy bębenkowej, takich jak zachyłek przedni epitympanum, zatoka bębenkowa, zachyłek nerwu twarzowego, hypotympanum. Kontrola tych obszarów jest o tyle istotna, że tlący się w nich stan zapalny może być przeoczony podczas tradycyjnej operacji i może stanowić źródło wznowy perlaka lub przyczynę niepowodzenia. W tej części projektu określona zostanie użyteczność wspomaganej endoskopowo chirurgii ucha w zmniejszeniu odsetka nawrotu poprzez poprawę wizualnej oceny elementów ucha środkowego i umożliwienie usunięcia zmian, których podczas dotychczas stosowanej techniki nie mogą zostać zidentyfikowane. Używane do operacji mikroskopowych narzędzia nie znajdują zastosowania po wprowadzeniu do jamy bębenkowej endoskoppu, dlatego operowanie wspomagane endoskopowo wymaga odmiennego rodzaju instrumentarium mikrochirurgicznego.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23