twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Założenia badania

 Ocena morfologiczna

 Ocena przydatności
 endoskopii


 Określenie przydatności
 endoskopii


 

Śródoperacyjna fiberoskopowa ocena morfologiczna trąbki słuchowej i jej znaczenie prognostyczne dla przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego i wyników leczenia operacyjnego.

Stan trąbki słuchowej istotnie wpływa na przebieg przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Rutynowa endoskopowa ocena trąbki słuchowej, narządu dotychczas niedostępnego badaniu, może okazać się użytecznym czynnikiem rokowniczym. Obecność zwężeń w poszczególnych odcinkach trąbki słuchowej, przerost i pogrubienie jej śluzówki, a także obecność patologii takich jak ziarnina, tympanoskleroza lub polipy są często obserwowane w przewlekłych zapaleniach ucha środkowego i uznawane za jeden z głównych czynników etiologicznych rozwoju i nawrotu choroby. W tej części projektu będzie określona wartość prognostyczna stanu trąbki słuchowej w przewlekłym zapaleniu ucha. Można bowiem oczekiwać, że w przypadkach nasilonych patologii trąbki Eustachiusza, zwiększenie częstości kontroli ucha pozwoli na wczesne wykrywanie wznowy procesu zapalnego, a więc zapobiegnie jego szerzeniu się.

Wdrożenie technik endoskopowych ma na celu na ograniczenie inwazyjności zabiegów, poprawę ich tolerancji, skrócenie czasu znieczulenia ogólnego i okresu hospitalizacji, a w konsekwencji istotne oszczędności kosztów leczenia. Część operacji usznych może być przeprowadzana ambulatoryjnie lub w ramach hospitalizacji jednego dnia. Katamneza polegająca na okresowej endoskopowej ocenie ucha środkowego drogami przez wyrostek sutkowy i przewód słuchowy zewnętrzny ma zapewnić wysoką czułość w wykrywaniu wznowy perlaka i minimalizować inwazyjność, efekty niepożądane oraz czas gojenia po zabiegu.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23