twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Wyniki - filmy

film1film2film3
film4film5film6
film7film8film9
film10film11film12
film13film14film15
film16film17film18
film19film20film21
film22film23film24
film25film26film27
film28film29film30

Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23