twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Współpraca

Zapraszamy firmy do współpracy w zakresie projektowania narzędzi dedykowanych do endoskopowej chirurgii ucha środkowego.

Zapraszamy ośrodki wykonujące śródoperacyjną endoskopię ucha środkowego do publikacji filmów i wyników.

Zapraszamy specjalistów w zakresie otolaryngologii i lekarzy specjalizujących się na szkolenia indywidualne i zorganizowane w zakresie endoskopowej chirurgii ucha środkowego.

W ramach projektu zorganizowano w roku 2011 XII Międzynarodowy Kurs Mikrochirurgii Ucha Środkowego, którego gościem był prof. Sven-Eric Stangerup z Kopenhagii, twórca balonika "Otovent", wspomagającego leczenie zachowawcze wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Wśród wykładowców znaleźli się także znakomici polscy otochirurdzy: prof. Kazimierz Niemczyk, prof. Jerzy Kuczkowski, doc. Krzysztof Morawski, dr Józef Mierzwiński, dr Robert Bartoszewicz. Uczestnicy mieli możliwość odbycia szkolenia na preparatach kości skroniowej. Oś kursu stanowiły bezpośrednio transmitowane operacje ucha środkowego przeprowadzane i komentowane przez prof. Kazimierza Niemczyka, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w chirurgii live.

Podczas trzy dni kursu od 28 do 30 listopada 2011 specjaliści otolaryngolodzy z całej Polski poznali przekrój problematyki związanej z patologią zapalną ucha środkowego i różne aspekty leczenia chirurgicznego, w tym zastosowanie endoskopii usznej podczas operacji.

W bieżącym roku zapraszamy specjalistów na Warszawskie Dni Otologiczne w dniach 15, 16 i 17 listopada, w ramach których oferujemy uczestnictwo w transmisjach live z bloku operacyjnego oraz Kurs Kości Skroniowej na preparatach. Przewidujemy wykłady znamienitych gości z Polski i zza granicy, których tematyka będzie obejmować problematykę otochirurgiczną i otoneurologiczną. Szczegółowy program kursu poniżej.

Ulotka: Kurs mikrochorurgii ucha


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23