twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Plan badania

 Grupy pacjentów

 Badania przed
 i pooperacyjne


 

Grupy pacjentów:

Badanie ma charakter prospektywny, a dobór pacjentów do grupy badanej i kontrolnej jest losowy.

W grupie 60 pacjentów z przewlekłym perlakowym zapaleniem ucha środkowego przeprowadzane są operacje z dodatkowym wykorzystaniem endoskopu usznego (grupa badana), a w grupie 60 innych osób z przewlekłym perlakowym zapaleniem ucha środkowego operacje będą wykonane tylko w optyce mikroskopowej (grupa kontrolna).

Grupy są dobrane tak, aby nie różniły się istotnie pod względem nasilenia choroby i stopnia niedosłuchu.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23