twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Plan badania

 Grupy pacjentów

 Badania przed
 i pooperacyjne


 

Badania przed i pooperacyjne

Przedoperacyjne badania obejmują:

  • ocenę anatomiczną,
  • ocenę czynnościową (badania audiologiczne),
  • tomografię komputerową kości skroniowych (ocena zatoki bębenkowej).

W ocenie pooperacyjnej określone będą:

  • stan błony bębenkowej,
  • audiometria tonalna 3 miesiące po operacji

W okresie 12 miesięcy po pierwszej operacji:

  • Odsetek wznów określanych po 12 miesiącach podczas operacji "second look"

Analiza wyników funkcjonalnych zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii (AAO 1995).


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23