twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Informacje
dla pacjentów


 Badania Kliniczne

 Kiedy podejrzewamy
 zapalenie ucha


 Leczenie operacyjne

 Poradnia
 Laryngologiczna


 Zakupiony sprzęt

 

Leczenie operacyjne przewlekłego zapaleniu ucha środkowego

Leczenie operacyjne przewlekłego zapalenia ucha środkowego standardowo jest prowadzone dwuetapowo: podczas pierwszego zabiegu usuwane są przejawy procesu zapalnego w wyrostku sutkowym i jamie bębenkowej: perlak, zrosty, ziarnina. Po około 12 miesiącach, ucho jest otwierane ponownie w celu kontroli efektów leczenia i ewentualnie usunięcia nawrotu choroby, czyli perlaka, ziarniny i zrostów. Jeśli stan ucha okaże się stabilny, chirurg podejmuje próbę przywrócenia ciągłości układu bodźco-przewodzącego ucha środkowego (łańcucha kosteczek słuchowych), poprzez wytworzenie z kości pacjenta odpowiedniej protezki kosteczki słuchowej i umiejscowienia jej w taki sposób, aby przywrócić przewodzenie dźwięków do ucha wewnętrznego. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jest to najmniej satysfakcjonujący etap leczenia, gdyż przewodnictwo udaje się przywrócić u mniej niż 30% pacjentów. Z niejasnych jeszcze przyczyn - pomimo wizualnie poprawnej ossikuloplastyki - ponad 70% osób nie może cieszyć się poprawą słuchu w - kontrolowanym pod względem stanu zapalnego - uchu.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23