twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Badania śródoperacyjne

 Tympanoplastyka
 typu zamkniętego


 Badania trąbki
 słuchowej


 Tympanoplastyka
 typu second-look


 

Tympanoplastyka typu zamkniętego

Podczas operacji grupy badanej, endoskop będzie stosowany rutynowo do następujących etapów operacji:

  • ocena zatoki bębenkowej, zachyłka nerwu twarzowego, epitympanum i hypotympanum,
  • oczyszczenie powyższych obszarów z ewentualnych zmian zapalnych,
  • ocena morfologiczna patologii błony śluzowej trąbki słuchowej,
  • kontrola endoskopowa połączenia łańcucha kosteczek słuchowych,
  • weryfikacja skuteczności ossikuloplastyki za pomocą endoskopii i śródoperacyjnych pomiarów ABR,
  • rejestracja i nagranie poszczególnych etapów procedury,


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23