twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Badania śródoperacyjne

 Tympanoplastyka
 typu zamkniętego


 Badania trąbki
 słuchowej


 Tympanoplastyka
 typu second-look


 

Tympanoplastyka typu second - look

Przeprowadzenie endoskopowych operacji typu second-look z endoskopową rekonstrukcją łańcucha kosteczek słuchowych.

Po roku od pierwszej operacji pacjenci z grupy badanej (20 osób) będzie poddana drugiemu zabiegowi wyłącznie w technice endoskopowej. W grupie kontrolnej rekonstrukcja zostanie wykonana w optyce mikroskopowej. Wyniki audiologiczne, przebieg gojenia i wyniki anatomiczne będą podstawą do analiz szczegółowych. Efektywność operacji typu second-look metodą wyłącznie endoskopową zostanie porównana z operacją typu second look z tradycyjnego dojścia z cięcia zausznego.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23