twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Aktualny stan wiedzy

 Ossikuloplastyka
 transtympanalna


 Ocena trąbki
 słuchowej


 Przeztrąbkowa
 endoskopia
 ucha środkowego


 Endoskop w
 tympanoplastykach


 Operacje typu
 second look


 Piśmiennictwo

 

Ossikuloplastyka transtympanalna

Wady rozwojowe ucha środkowego oraz pourazowe przerwanie ciągłości łańcucha kosteczek słuchowych objawiają się niedosłuchem przewodzeniowym. Aktualnie tacy pacjenci poddawani są tradycyjnej operacji w znieczuleniu ogólnym z cięcia zausznego lub przezkanałowo. Czasem rzeczywiście współistnieją patologie (np. perlak, średnica przewodu słuchowego zewnętrznego poniżej 4 mm)  uzasadniające tradycyjny dostęp. W większości przypadków jednak ossikuloplastykę można przeprowadzić transtympanalnie w optyce endoskopowej bez otwierania wyrostka sutkwatego lub odwarstwiania płata meato-tympanalnego. Zmniejszenie rezerwy ślimakowej do średnio 10,9 dB udało się uzyskać w grupie 9 pacjentów operowanych transtympanalnie w optyce endoskopowej przez Kakehata (2). Po laserowej myringotomii, dysfunkcję łańcucha kosteczek słuchowych zaopatrywano albo przez ufiksowanie kolummelli z chrząstki skrawka między błoną bębenkową a strzemiączkiem, albo podkładając szerokie, wyprofilowane fragmenty chrząstki między główkę strzemiączka a odnogę długą kowadełka, jeśli była zachowana. Satysfakcjonujące wyniki audiometryczne, szybkie gojenie oraz mała inwazyjność metody czynią ją atrakcyjną ze względów medycznych (mniejsze ryzyko powikłań, krótszy czas zabiegu, możliwość operowania tylko w znieczuleniu miejscowym) i ekonomicznych (skrócenie lub brak konieczności hospitalizacji). Transtympanalna ossikuloplastyka endoskopowa jako stosunkowo świeża technika nie jest powszechnie wykonywana. Wydaje się jednak, że ze względu na wysoką skuteczność i małą inwazyjność stanowi atrakcyjną alternatywę dla aktualnie stosowanych metod, a z czasem - być może - je zastąpi. Wedlug naszej wiedzy, w polskim piśmiennictwie nie donoszono o przeprowadzeniu tego typu operacji.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23