twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Aktualny stan wiedzy

 Ossikuloplastyka
 transtympanalna


 Ocena trąbki
 słuchowej


 Przeztrąbkowa
 endoskopia
 ucha środkowego


 Endoskop w
 tympanoplastykach


 Operacje typu
 second look


 Piśmiennictwo

 

Ocena trąbki słuchowej

Kluczowe znaczenie trąbki słuchowej dla rozwoju i utrzymywania się procesu zapalnego w obrębie ucha środkowego jest powszechnie uznane. Niedostateczne upowietrznienie jamy bębenkowej prowadzi do retrakcji, adhezji i perforacji błony bębenkowej oraz rozwoju perlaka. Dysfunkcja trąbki słuchowej wtórna do przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych lub gardła i migdałków jest uważana za główną przyczynę wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Testy z wykorzystaniem sacharozy lub błękitu metylenowego dostarczają pośredniej informacji o funkcji trąbki Eustachiusza. Endoskopowa ocena śluzówki trąbki jest możliwa od 1989 roku, kiedy Kimura wprowadził endoskopię przeztrąbkową. W 1994 roku Edelstein kaniulując trąbkę Eustachiusza, usiłował dotrzeć endoskopem z nosogardła do ucha środkowego. Rok później Su przeprowadził endoskopię trąbki słuchowej w znieczuleniu miejscowym u 18 pacjentów. Badał śluzówkę trąbki za pomocą giętkiego fiberoskopu o średnicy 0,85 mm wprowadzonego transtympanalnie, podążając z ucha środkowego do ujścia gardłowego. W ten sposób podczas tympanoplastyki, Linstrom (3) ocenił miejsce zwężenia trąbki słuchowej i stan śluzówki u 22 pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, w tym - u 9 z perlakiem. Jako najczęstsze miejsca zablokowania trąbki zidentyfikowano lejek i cieśń, gdzie w większości znajdowano przerośnięto lub pogrubiałą śluzówkę, rzadko natomiast - zmiany tympanosklerotyczne. U 36% pacjentów nie wykazano nieprawidłowości stanu śluzówki trąbki słuchowej pomimo istniejących zwężeń, a u 11% badanych nie udało się wykazać patologi ani światła, ani śluzówki trąbki. Natomiast aż 89% osób z perlakiem wykazywało nieprawidłowości trąbki Eustachiusza. Obecnie nie dysponujemy możliwościami zabiegowego trwałego usuwania zmian w obrębie trąbki słuchowej i przywracania jej funkcji. Można podejrzewać, że procedury naruszające ciągłość śluzówki, podczas na przykład usuwania polipów, ziarniny czy płytek tympanosklerotycznych, będą indukować procesy gojenia i włóknienia prowadzące do zarośnięcia i nasilenia niedrożności tak wąskiego kanału. Niemniej diagnostyka endoskopowa trąbki słuchowej może mieć znaczenie w rokowaniu i selekcji pacjentów, których należy poddawać bardziej restrykcyjnej obserwacji pooperacyjnej, zwłaszcza w zakresie częstotliwości operacji typu second-look.  Nie znaleźliśmy badań zgłębiających ten problem ani w polskim, ani w światowym piśmiennictwie dostępnym w bazie Medline.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23