twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Aktualny stan wiedzy

 Ossikuloplastyka
 transtympanalna


 Ocena trąbki
 słuchowej


 Przeztrąbkowa
 endoskopia
 ucha środkowego


 Endoskop w
 tympanoplastykach


 Operacje typu
 second look


 Piśmiennictwo

 

Aktualny stan wiedzy

Endoskopowe badanie ucha środkowego opisano po raz pierwszy w 1967 roku. Zostało ono przeprowadzone przez Mer'a, Derbyshire i Brushenko za pomocą giętkiego fiberoskopu wprowadzonego przez perforację błony bębenkowej. Sztywny endoskop został wykorzystany do oceny ucha środkowego przez myringotomię w 1982 roku przez Nomura. Aktualnie jest wykorzystywany powszechnie w diagnostyce ambulatoryjnej. Przy istniejącej perforacji błony bębenkowej lub po myringotomii sztywny endoskop o optyce 30 stopni umożliwia uwidocznienie zmian zapalnych, przerwania ciągłości łańcucha kosteczek słuchowych, wznowy perlaka w jamie bębenkowej czy przetoki perylimfatycznej.

Endoskopia znajduje coraz szersze zastosowanie w chirurgii ucha środkowego. W opublikowanych w 1993 roku wynikach operacji ucha środkowego z użyciem endoskopu, Thomassin wykazał redukcję częstości wznowy perlaka w stosunku do zabiegów przeprowadzanych tylko w optyce mikroskopowej. Od tego czasu w chirurgii ucha środkowego endoskop stanowi narzędzie pomocnicze zarówno w technice otwartej, jak i zamkniętej. Jako samodzielna technika wizualizacji, endoskopia znajduje zastosowanie w transtympanalnej ossikuloplastyce, chirurgii strzemiączka, do oceny trąbki słuchowej oraz w tympanoplastyce typu second-look.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23